Gospodarka

GOSPODARKA

Konsulat, przy wsparciu Ambasady Republiki Serbii w Warszawie, skupia się na pomocy polskim oraz serbskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu nowych kontaktów handlowo-gospodarczych, organizacji wszelkich wizyt i misji gospodarczych, mających pobudzić wzajemne inwestycje oraz wymianę doświadczeń. Do tej pory udało się zorganizować również pięć edycji Polsko-Serbskiego Forum Gospodarczego (jedna odbyła się w Katowicach, a cztery w Belgradzie). Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Forum serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Współpraca gospodarcza zależy również w dużej mierze od kontaktów pomiędzy jednostkami samorządowymi. Konsulat aktywnie współpracuje m.in. z Miastem Czeladź, które w 2015 roku zyskało nowego partnera zagranicznego – rodzinne miasto pana Konsula – Čačak. Pomogliśmy również w nawiązaniu kontaktów pomiędzy samorządami Gminy Sjenicy oraz Miasta Wojkowice. Samorządy te podjęły współpracę w obszarze rolnictwa oraz turystyki.

Konsulat Republiki Serbii w Katowicach obejmuje swoją jurysdykcją cztery południowe województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie i opolskie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat inwestowania w Serbii:

Invest in Serbia – PKS

(Prezentacja pochodzi z zasobów Serbskiej Izby Gospodarczej (PKS – Privredna Komora Srbije)

W skrócie: Dlaczego warto inwestować w Serbii?

  1. Można uzyskać bezcłowy dostęp do rynku zamieszkałego przez 1,1 miliarda ludzi (umowy o wolnym handlu m. in. z Rosją, Białorusią, Kazachstanem, Turcją, krajami EFTA, UE, USA)
  2. Możliwość uzyskania dotacji państwowych za tworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Położenie geograficzne, w którym krzyżują się najważniejsze europejskie korytarze handlowe. Serbia ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę ruchu drogowego. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu dwóch głównych europejskich korytarzy w Europie Południowo-Wschodniej (Korytarz drogowy X i wodny korytarz VII), Serbia jest krajem tranzytowym na drodze transportu towarów i pasażerów z Azji do Europy Środkowej.
  4. Dostęp do wykształconych i wysoko wykwalifikowanych pracowników na korzystnych warunkach finansowych. Uniwersytet w Belgradzie znajduje się na liście 300 najlepszych uczelni na świecie z 90 tysiącami studentów, kształcących się na 31 wydziałach.
  5. Zrestrukturyzowany i stabilny system finansowy, jak i gospodarczy ze stałym wzrostem PKB.
  6. Proste procedury prowadzenia handlu zagranicznego i realizacji inwestycji zagranicznych.
  7. Korzystne opodatkowanie: podatek VAT: 20% lub 8% (stawka szczególna na żywność), podatek dochodowy od osób prawnych – 15%.
  8. Zwolnienia podatkowe dla dużych inwestycji nawet na 10 lat, systemy dotacji dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Serbii
  9. Brak barier dla zagranicznych inwestorów (traktowani są na równi z krajowymi).
  10. Szansa dla rolnictwa: korzystne warunki naturalne dla rozwoju produkcji rolnej oraz hodowli.

WOLNE STREFY EKONOMICZNE:

Aktualnie w Serbii funkcjonuje 13 wolnych stref ekonomicznych w tym największa na Bałkanach strefa PIROT, gdzie można m. in. kupić grunt w korzystnej cenie oraz importować i eksportować towary bez cła, a na towar i świadczone w wolnej strefie usługi transportowe nie nalicza się podatku VAT. W strefach można uzyskać także wiele innych ulg (zależnie od polityki konkretnej strefy).

Zapraszamy do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami o Wolnych Strefach Ekonomicznych w Serbii (prezentacja w języku angielskim): http://www.usz.gov.rs/files/prezentacija-engleska.pdf

Aktualne stosunki gospodarcze między naszymi krajami są na bardzo wysokim poziomie. Porównując tylko rok 2012 z 2016, zauważymy ponad dwukrotny wzrost wymiany handlowej (140%). Taki poziom wzrostu w ciągu zaledwie czterech lat doskonale świadczy o tym, jak wielkie możliwości rozwoju na tym polu mają przedsiębiorcy obu krajów.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w Serbii, skontaktuj się z nami. Pomożemy w organizacji wizyt i spotkań z przedstawicielami firm, instytucji oraz samorządów i doradzimy na jakie korzyści i ulgi można liczyć, prowadząc interesy w Serbii.

Jest możliwość spotkania z panem Konsulem po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty. Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. +48 32 265 81 66.

Komentarze są wyłączone.