Dokumenty podróży

Przekraczanie Granicy

Dokumenty podróży i wizy

• W dniu 31 maja 2003 roku weszła w życie decyzja rządu Republiki Serbii o zniesieniu obowiązku wizowego dla obywateli polskich. Zgodnie z tą decyzją, obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Serbii przez 90 dni bez wizy (w okresie 180 dni).

• Od dnia 12 czerwca 2010 roku weszła w życie decyzja Rządu Republiki Serbii zezwalająca obywatelom krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Szwajcarii na przekraczanie granicy Republiki Serbii na podstawie ważnego dowodu osobistego. Decyzja dotyczy przejazdów oraz pobytu do 90 dni od przekroczenia granicy. Legitymowanie się dowodem osobistym zamiast paszportów, nie oznacza automatycznego honorowania dowodu osobistego przez banki, urzędy, towarzystwa ubezpieczeniowe i biura podróży.

• Osoby poniżej 18 roku życia mogą przekroczyć  granicę na podstawie  paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta domowe mogą zostać wwiezione na terytorium Republiki Serbii na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez kompetentne służby weterynaryjne kraju pochodzenia (w Polsce – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii) i paszportu zwierzęcia. Zwierzę musi być zachipowane. Wzór zaświadczenia dostępny jest pod tym linkiem.
Podróż samochodem
• Od 1 stycznia 2012 roku przy wjeździe samochodem do Republiki Serbii nie jest wymagane posiadanie międzynarodowego ubezpieczenia samochodowego tzw. „zielonej karty”.

• Republika Serbii nie posiada winiet. Za korzystanie z autostrad płaci się za poszczególne odcinki w punktach poboru opłat na tzw. „bramkach”

• Na terenie Republiki Serbii istnieje obowiązek używania opon zimowych w okresie od 1 listopada do 1 kwietnia, natomiast w terenach górskich dodatkowo łańcuchów na koła.

• Cudzoziemcy oraz obywatele Serbii mieszkający za granicą mogą przyjeżdżać do Republiki Serbii pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi i korzystać z nich w trakcie pobytu w czasie wizyty, urlopu, podróży służbowej.

  • Osoba podróżująca samochodem w leasingu powinna mieć przy sobie upoważnienie właściciela czyli firmy leasingowej pojazdu na wyjazd zagraniczny
przewóz pieniędzy
• Z terenu Republiki Serbii można wywieźć maksymalnie kwotę 10.000 euro, wyższe kwoty należy zgłosić w deklaracji dewizowej. W przypadku wwożenia większej sumy pieniędzy zaleca się wypełnienie deklaracji i otrzymanie zaświadczenia celnego o wwiezionej sumie pieniędzy.

Komentarze są wyłączone.