Naučna i obrazovna

Naučna i obrazovna:

Zahvaljajući njegovim inovacionim rešenjom, istraživačka i tehnološka centra su integralna podrška za raznovrsna ekonomska područja. Konzulat Republike Srbije će učiniti sve u domenu svojih mogućnosti u aktiviranju saradnje među naučnim centrima sa područja Srbije i Poljske, posebno područja obuhvaćenog delatnošću Konzulata. Što više, u okviru obrazovne delatnosti, u planu Konyulata je i dalje organiyovanje kurza srpskog jezika posebno predoređenog za preduzetnika i kompanije koje deluju na srpskom i istočnobalkanskom tržištu.

Comments are closed.